Vi magasinerar i uppvärmda och larmade lokaler.
Varje magasins box är 10m3. Vi förfogar över 600m2 magasineringsyta.

Hyrtiden kan variera från några veckor till flera år. Ni väljer om Ni vill komma hit och stuva in bohaget själva, eller om vi skall ombesörja detta arbete. Ert bohag får en egen box som försluts. Vi tecknar ett depositions avtal, som löper tills vidare. För uttag avisera någon dag i förväg.