Kostnadsfri besiktning för offert. Vi sköter allt, om Ni beställer helflyttning. Vid delflyttning sköter Ni själv packning och uppackning (flyttkartonger får Ni gärna låna av oss). Lastning, transport, lossning och möblering sköter vi. Vår ansvarsförsäkring är (500.000 kr / flyttning). Gäller ej de föremål Ni själv packat. Vi rekomenderar därför att vi tar hand om packning av ömtåligt gods, och Ni själv packar allt annat s.k. delpackning.